דרכי עבודה

לאחר איסוף מידע ראשוני וקבלת תמונת מצב, משרדנו מתמחר את עלות החקירה והטיפול בה.  אנו מתכננים את כל מהלך הפעילות ומגבשים דרך לפתרון. כל מהלך החקירה והטיפול מתבצעים בעדכון שוטף של הלקוח בדבר הכרעת שלבי הפעילות.
בכל פרוייקט אנו מקפידים על עו»ד המלווה את הפרוייקט מטעם המשרד. התשלום עבור ביצוע עבודתנו מופקד בחשבון נאמנות, משרדנו גובה תשלום על-פי תחנות ביניים בסיום כל שלב, דבר שנקבע מראש ומתואם עם הלקוח