פעילות שוטפת

בין לקוחותינו נמנים גורמים להם אנו משמשים כיועצים חיצוניים לענייני אבטחה, חקירה ואיסוף מידע. מוסדות ומפעלים נעזרים בנו על בסיס  קבוע לקבלת מעטפת שירותים רחבה, כגון: ביצוע בדיקות פתע ובדיקות תקופתיות במערך האבטחה והשמירה של המוסד/מפעל, ביצוע תרגילים לשם אבטחת המוסד/מפעל ובדיקות טרם קבלת עובדים חדשים בכל היררכיית התפקידים.
כמו כן, חלק מהפעילות השוטפת היא התקנת ציוד זעיר הנועד להוכיח את מעשיהם של הרוצים ברעתו ואי-הצלחתו של המוסד/מפעל/עסק.