חוקר פלילי

כיום , עולם בית המשפט, ב 90% מתיקים פליליים, הולך שבי אחר מערכת הפרקליטות.

אשר מחולקת לשניים:

1. פרקליטות, שכל הכוח בידה.

2. סנגוריה ציבורית ועו»ד פרטיים.

שכן, עם פתיחת המשפט , פרקליטות, היא זאת שמקבלת עדיפות סמוייה לעיין.

אזרח תמים ופשוט, שואל את עצמו, למה פרקליטות מדינת ישראל מפחדת מתיק פלילי הכוללת דו»ח של חוקר פרטי?

כמו כן, איך זה, שבכל העולם ובמדינות המתוקנות, מותר לאזרחים להפעיל חוקר פרטי.

על מנת שיאסוף עבורו ראיות לצורך הוכחת חפותו.

בנוסף, איך יכול להיות, שסנגוריה ציבורית, זועקת לעזרה וכן בעד להפעיל חוקר פרטי.

אך הפרקליטות מתנגדת.

זה שיח ציבורי רחב. אשר כל אחד מאיתנו ליכול להיות בציד הנאשם.

הייתי רוצה, כן לפתוח את הנושא. וכן לקבל תגובה בעניין.

חשוב לשמוע את דעתכם.

תחשבו על זה, מדינה מכירה בחוקר פרטי ומנפיקה עבורו תעודה כדת וכדין.

אך, מפחדת ממנו, כי…..