בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף

בני האדם א ינם מס וגלים לדעת בבירור האם האדם אשר ניצב מולם דובר אמת בוודאות ולכן מלבד לאינטואיציה וקריאת שפת גוף סובייקטיבית לא ניתן לקבוע את אמינותו של אדם ללא שימוש במדדים עקיפים. מכשיר הפוליגרף מתחקה אחר מדדים פיזיולוגיים משתנים של הנבדק בזמן בדיקת פוליגרף ומסוגל לתת לידי המפענח נתונים אובייקטיביים לחלוטין אשר עוזרים לו לקבוע בסבירות גבוהה האם האדם הנבדק דובר אמת או לא.

 

מהם המדדים אשר אחריהם עוקב מכשיר הפוליגרף?
בזמן בדיקת פוליגרף, על הנבדק לשבת בצורה נינוחה כאשר מחוברים אליו חיישנים אשר מודדים תגובות פיזיולוגיות טבעיות כגון לחץ דם ודופק, קצב נשימה ומוליכות העור אשר מצביעה על הזעה. לאחר שבוצעו בעבר מספר רב של ניסויים מבוקרים, ניתן לפרש את אופי השינוי במדדים אלו בזמן אמירת דבר אמת או שקר.

הבחנה בין אמת לשקר
כל בדיקת פוליגרף חייבת להתחיל בכיול ואיפוס המדדים לפי כל נבדק ספציפי. לכן, בתחילת הבדיקה הנבדקים מתבקשים בדרך כלל לענות על שאלות חולין פשוטות למדי כאשר התשובות להן חייבות להיות ברורות ע»י «כן» ו- «לא» בלבד. לאחר שלב זה מתחיל שלב השאלות הממוקדות לעניין. השוואת המדדים אשר התקבלו בזמן אמירת האמת בשאלות החולין למדדים בזמן השאלות הממוקדות מביאה למסקנה האם האדם דובר אמת או שקר. מאחר ואדם אשר עונה בשקר לשאלה מסוימת מגלה שינוי במדדי הדופק, לחץ הדם, הנשימה וההזעה (גם באופן בלתי מודע) הרי שהשוואה זו מביאה להבחנה הרצויה בין אמת לשקר.

מי רשאי לבצע בדיקת פוליגרף?
רוב המומחים יעידו כי בדיקת פוליגרף הינה הדרך הטובה ביותר לחשוף האם אדם כלשהו דובר אמת או שקר אך זאת רק ע»י בדיקה מהימנה באמצעות איש המקצוע המתאים. בודק פוליגרף הוא בעל מקצוע לכל דבר וישנה חשיבות רבה לביצוע נכון של הבדיקה עצמה וגם במיוחד לפענוח התוצאות בצורה מהימנה תוך שימוש בידע מקצועי וניסיון. מבין נותני השירות אשר מבצעים בדיקת פוליגרף ניתן למצוא בעיקר את משרדי החקירות אשר מעסיקים מלבד חוקרים פרטיים גם בודקי פוליגרף מוסמכים ומקצועיים.