מעקבים עסקיים

מעקבים עסקייםכאשר מעסיקים עובד בחברה מסוימת, במיוחד כשהוא עובד בתפקיד הקשור למידע רגיש או בתפקיד פיננסי, חשוב שהוא יהיה אמין ויהיה ניתן לסמוך עליו.
כבר היו מקרים מעולם בהם עובד בלתי מהימן ניצל את תפקידו לרעה ופגע בעסק. כיום ניתן לפנות לחוקרים פרטיים שיאמדו את אמינות העובדים ויבצעו בדיקת מהימנות לעובדים רק אם קיימת סיבה מוצדקת לחששות.

 מעקב בתחום העסקי יסייע לכם לגלות אם קיימת מעילה באמון העובדים ע»י גניבה, הדלפות מידע ופגיעות נוספות שעלולות לגרום נזק חמור והפסדים לעסק. במידה והחלטתם לקדם או להעסיק את אחד העובדים בתפקיד רגיש, תוכלו לפנות למשרד חקירות שיעריך את העובד בהתאם ויגלה האם ניתן לסמוך עליו. התופעה הכי הנפוצה היא גניבה מהמעסיק בשלל שיטות הסמויות מן העין. מעקבים בתחום העסקי יאפשרו לכם לעלות על כך.

מעקב נוסף הקשור לתחום העסקי הוא מעקב על עסק איתו אתם עתידים לשתף פעולה: מיהו בעל העסק, העובדים, מה היה עברו של העסק ושל בעל העסק, למה מוכרים אותו, מה אינטרס שיתוף הפעולה וכדומה. מעקב לתחום העסקי יאפשר לכם מחד לגלות את הפוטנציאל הטמון בחברה איתה אתם עתידים לשתף פעולה או להיכנס לתוכה, ומאידך לגלות האם אותה חברה למעשה עתידה להפילכם כלכלית או לחילופין ל»עקוץ» אתכם. חשוב להדגיש שהמעקב אינו בא לאסוף מידע עבור מתחרים, הואיל והדבר נחשב כעבירה פלילית! חל איסור לעשות שימוש עם המידע שבעסק, והחוקרים הפרטיים עובדים לפיכך  על פי הקוד האתי הכולל את חוק הגנת הפרטיות.

מעקבים עסקיים מנעולבבואנו לעקוב  אחר אובייקט יש לבחון ולקחת בחשבון את כל הפרמטרים  אודות הנעקב.
 העוקבים אינם רשאים לפגוע או לאיים על אובייקט המעקב, וכמובן לא לגרום להפרעה למהלך התקין של חייו. היכולות המבצעיות של העוקב חייבות לבוא לידי ביטוי בעת מעקב , כל מעקב אינו דומה למשנהו וזאת משום שכל חקירה מתפתחת באופן שונה מקודמותיה על כן על העוקב להיות יצירתי ובעל יכולת תימרון וחשיבה מהירה בהתאם להתפתחות בשטח.

מעקבים לתחום העסקי נעשים בעזרת האזנות סתר, בימוי רכישה, הסלקות של מערכות צילום לשם תיעוד ועד לחקירה פרונטאלית בבית העסק ולבסוף גביית עדות אם קיים  צורך. החוקרים מלווים את לקוחותיהם עד מתן מסקנות ראשוניות והמלצות להמשך טיפול מול הגורמים הרלוונטים.

ישנן שיטות מסוימות למעקב עסקי (אפילו אישי ופלילי) כגון: מעקב מתועד אחר שיחות טלפון, בו מקליטים שיחת טלפון  ללא ידיעתו של מושא  ההקלטה . עם זאת, חוק האזנת הסתר אוסר האזנה או הקלטת שיחה שאינכם שותפים בה וללא ידיעה של לפחות אחד מהצדדים. ניתן להתקין מצלמות מעקב בבית העסק כדי להתחקות על פעילות העובדים והמבקרים בו.