מצלמה נסתרת בעט

עט מהודר — מצלם ומקליט מתאים לפגישות עסקים עד שעתיים עבודה רצופה